ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแม็คโครและนักศึกษาพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น

คณะวิทยาการจัดการ และ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด มหาชนได้จัดโครงการแม็คโครและนักศึกษาพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นประจำปี 2563 หนึ่งในกิจกรรมภายใต้ ” โครงการมิตรแท้โชว์ห่วย ” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม