ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะสู่การเป็นนักการตลาดดิจิทัล

โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะสู่การเป็นนักการตลาดดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564
โดยวิทยากร คุณมรรคพร ขัตติยะทองคำ (หมอตังค์)
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม