ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทดลองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถีบเลาะปากตม

โครงการทดลองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ : (U2T) ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564
กิจกรรมทดลองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถีบเลาะปากตม ในพื้นที่ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม