โครงการกิจกรรม Campus Challenge 2018

บริษัทมาร์เก็ตเธียร์ จำกัด ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการกิจกรรม Campus Challenge 2018  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อทางการตลาดแก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

Translate »