ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2562

ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2562 วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี้

Share to ...