คณะวิทยาการจัดการ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันที่ 8 มกราคม 2563

<<คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

Share to ...