สื่อสารภาษาจีนกับชีวิตประจำวัน

โครงการฝึกทักษะการสร้างสมรรถนะทางด้านภาษา “สื่อสารภาษาจีนกับชีวิตประจำวัน” เรียนทุกวันพุธ (รวม 20 ชม.)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »