กิจกรรมจิตอาสา

คณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรมจิตอาสา วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ อาคารสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...