โครงการหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ (มหาวิทยาลัยประชาชน) ผู้สื่อความหมายท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ (มหาวิทยาลัยประชาชน)  ผู้สื่อความหมายท้องถิ่น  ในวันที่ 25 กันยายน 2561  ณ โรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในท่องถิ่นให้สามารถเล่าเรื่องราวของท่องถิ่น และสื่อความหมายให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาเยี่ยมชมท่องถิ่นได้