พิธีมอบรางวัล การประกวดคลิปวีดิโอ”น้องคิด น้องขาย สร้างธุรกิจใหม่ให้ตนเอง”

พิธีมอบรางวัลโครงการแข่งขันทักษะวิชาการบูรณาการเพื่อสร้างเครือข่าย กิจกรรม”น้องคิด น้องขาย สร้างธุรกิจใหม่ให้ตนเอง”
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563
ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น.
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...