สาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการได้จัดวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 สาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการได้จัดวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 19 เวลา08.30-16.30น

Translate »