สาขาวิชาการจัดการได้จัดกิจกรรม “มหกรรมแฟรนไชส์เชอร์หน้าใหม่”

สาขาวิชาการจัดการได้จัดกิจกรรม “มหกรรมแฟรนไชส์เชอร์หน้าใหม่”
ในรายวิชาการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ณ ห้องโถง อาคาร 19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 – 13.00 น.

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »