ทำบุญกฐินสามัคคี ทอดถวายภิกษุสงฆ์จำพรรษา วัดศรีสว่างเทพอรุณ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทำโรงทาน และทอดกฐิน ในงานทำบุญกฐินสามัคคี ทอดถวายภิกษุสงฆ์จำพรรษา วัดศรีสว่างเทพอรุณ บ้านโพนไทร ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

Share to ...