สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563
ณ ห้อง19315 9 อาคารปฏิบัติกรสหวิทยการการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม