ผลิตภัณฑ์ของคณะวิทยาการจัดการ จากการลงพื้นที่ สร้างนวัตกรรม พัฒนา ต่อยอด ยกระดับรายได้แก่ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ของคณะวิทยาการจัดการ จากการลงพื้นที่ สร้างนวัตกรรม พัฒนา ต่อยอด ยกระดับรายได้แก่ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ด้วยความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นักศึกษา ชาวชุมชน บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย บ้านนากระเซ็ง ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย และบ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ทำงานร่วมกัน เป็นต้น

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม