ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

การฝึกอบรมภาษาจีน ” ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ”
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดโครงการฝึกอบรมภาษาจีน ” ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ”
ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เป็นวันที่ 3
“汉语交流培训项目” 黎府皇家大

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...