อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีบล็อกเซนและสกุลเงินดิจิทัล วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2564

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีบล็อกเซนและสกุลเงินดิจิทัล
Blockchain Technology & Cryptocurrency Workshop ประจำปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »