พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 18

     

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...