ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน จันทร์ผาเกมส์ ครั้งที่ 42 ณ สนามกีฬาร่วมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ในวันที่ 10-11 พ.ย. 2561 คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน จันทร์ผาเกมส์ ครั้งที่ 42 ณ สนามกีฬาร่วมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีบรรยากาศดังนี้

Share to ...