โครงการพัฒนาบคลิกภาพสู่การเป็นนักขายมือท่องในยุคดิจิทัล

โครงการพัฒนาบคลิกภาพสู่การเป็นนักขายมือท่องในยุคดิจิทัล
เภสัชกรหญิงจินตรา กองยิ้ม(ครูจินนี่)
บริษัท จินนี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
วันที่ 5 มีนาคม 2565เวลา 08.30 – 16.00 น.
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
จัดโดย สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มรภ.เลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »