27-30 เม.ย. 65 อาจารย์ประจำสาขาวิชา MTM ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ที่ร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น กรุงเทพมหานคร

27-30 เม.ย. 65 อาจารย์ประจำสาขาวิชา MTM ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ที่ร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น กรุงเทพมหานคร

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...