โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตามยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และ ดร.เบญจวรรณ สุจริต รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บรรยาย หัวข้อ ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งทีมบริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT กำหนดทิศทาง และทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อพิจารณาสร้างความเชื่อมโยงและสอดคล้อง เพื่อจัดทำแผน Strategy Map เป็นแนวทางการนำแผนกลยุทธ์ไปใช้โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ต่อไป

ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2561
ณ อุ่นรักริมโขงรีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ภาพกิจกรรม

Share to ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *