งานถวายกองกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2561 ณ วัดโพนค่าย ต.นาอ้อ จ.เลย

ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมทำโรงทานและถวายกองกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2561 ณ วัดโพนค่าย ต.นาอ้อ จ.เลย
???

Translate »