เศรษฐศาสตร์สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา Econ to school

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการเศรษฐศาสตร์สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา Econ to school
โดยการทำกิจกรรมให้ความรู้การลงทุนทางการเงินด้วย platform ที่ทันสมัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โรงเรียนเชียงคาน อ.เชียงคาน จังหวัดเลย โรงเรียนวรราชวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย
#เศรษฐศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด #มาเรียนเศรษฐศาสตร์ราชภัฏเลยด้วยกันนะคะ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...