ประกาศผล“BizcomLRU Creative Contest 2022” ตามติดชีวิตเด็กมหาลัย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดพิธีประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอ“BizcomLRU Creative Contest 2022”สื่อประชาสัมพันธ์ ตามติดชีวิตเด็กมหาลัย
ณ ห้อง19315 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม