บรรยากาศการถ่ายภาพของบัณฑิตและครอบครัวของการฝึกซ้อมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาการจัดการ

บรรยากาศการถ่ายภาพของบัณฑิตและครอบครัวของการฝึกซ้อมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...