ถ่ายภาพหมู่ในการฝึกซ้อมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาการจัดการ

การฝึกซ้อมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2562

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »