ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...