โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสครับผิวจากเปลือกกล้วย(บานาน่าสครับ)

โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสครับผิวจากเปลือกกล้วย(บานาน่าสครับ)
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG)
ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Share to ...