งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย พุทธศักราช 2566

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย พุทธศักราช 2566
วันที่ 28 ธันวาคม 2565ณ ชั้น 2 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »