สำนักงาน ป.ป.ท. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562

?ข่าวนี้ สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่ชอบการแต่งกลอน 8 ?

สำนักงาน ป.ป.ท. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยการแต่งคำประพันธ์ในรูปแบบของกลอด 8 นักศึกษาผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หลักเกณฑ์ กติกา และเงื่อนไขการส่งผลงานได้ที่ Facebook: @pacc.go.th และ www.pacc.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ครับ

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
Share to ...