ภาพกิจกรรมโครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยการจัดการ

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  โดยนำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีไปศึกษาดูงาน  ณ บริษัท ไทยเพรซิเด้นท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน)  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเปิดโลกทัศน์ความรู้ในสถานประกอบการจริง บรรยากาศตามภาพข้างล่างนี้ครับ

Share to ...