ภาพกิจกรรมงานกีฬาสัมพันธ์วันปีใหม่ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาสัมพันธ์วันปีใหม่ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ สนามกีฬาร่วมใจ  โดยมีภาพบรรยากาศ ดังนี้

Share to ...