กิจกรรมอบรมในโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) สาขาวิชาการบัญชี ศูนย์เลย

ในวันที่ 24 มกราคม 2562 สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ณ ห้องประชุมชั้น9 อาคาร19 คณะวิทยาการจัดการ

Translate »