???แนะนำหลักสูตรใหม่??? หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

???แนะนำหลักสูตรใหม่???

#หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
#เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับบริษัทCPALL 
#มีทุนค่าเล่าเรียนให้ถึง 70% 
#มีรายได้ระหว่างเรียน
#จบแล้วมีงานรองรับจากบริษัทCPALL และในเครือ100%
#รับเพียง 100 ที่นั่งเท่านั้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน พ.ค.-มิ.ย.62

#สนใจติดต่อ อ.สกุลไทย ป้อมมะรัง 092-3870770
                       อ.พลกร วงศ์ลา 081-9549266