?ขอขอบพระคุณ? คุณพิพัทธ์กรณ์ ด่านวิบูลย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองเลยฮอนด้าคาร์ส จำกัด ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะวิทยาการจัดการ
?ขอขอบพระคุณ?

คุณพิพัทธ์กรณ์ ด่านวิบูลย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองเลยฮอนด้าคาร์ส จำกัด

ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวนเงิน 200,000 บาท และมอบเงินทุนการศึกษาให้ คณะวิทยาการจัดการ จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยต่อไป

Translate »