?ขอขอบพระคุณ? คุณพิพัทธ์กรณ์ ด่านวิบูลย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองเลยฮอนด้าคาร์ส จำกัด ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะวิทยาการจัดการ
?ขอขอบพระคุณ?

คุณพิพัทธ์กรณ์ ด่านวิบูลย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองเลยฮอนด้าคาร์ส จำกัด

ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวนเงิน 200,000 บาท และมอบเงินทุนการศึกษาให้ คณะวิทยาการจัดการ จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยต่อไป

Share to ...