โครงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทเลย..สร้างสายใยชุมชน  ณ วัดศรีสัตตนาค บ้านก้างปลา

ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทเลย..สร้างสายใยชุมชน  ณ วัดศรีสัตตนาค บ้านก้างปลา โดยได้นำนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการตักบาตรข้าวสารกลางคืน  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชุมชุนไทเลย