โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานประเพณีวันมาฆบูชา   ณ วัดศรีสันตตนาค บ้านก้างปลา

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานประเพณีวันมาฆบูชา   ณ วัดศรีสันตตนาค บ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย

Share to ...