โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว และสานสัมพันธ์นักศึกษา สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว และสานสัมพันธ์นักศึกษา สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เลย ณ วัดป่าพุทธยาน บ้านกำเนิดเพชร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พี่ๆ น้องๆ สาขาวิชาการเงิน ทั้ง 3 ชั้นปี หน้าตาและพุงก็จะอิ่มบุญกันถ้วนหน้า …

Share to ...