ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเข้าประกวดศิลปะการตกแต่งโต๊ะวางอาหารไทยบุฟเฟ่ต์

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปะการตกแต่งโต๊ะวางอาหารไทยบุฟเฟ่ต์

Translate »