โครงการสัมมนาการก้าวสู่วิชาชีพสอบบัญชี สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการสัมมนาการก้าวสู่วิชาชีพสอบบัญชี เพื่อให้ความรู้การเตรียมพร้อมสู่วิชาชีพสอบบัญชีแก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น9 อาคาร10 คณะวิทยาการจัดการ

Translate »