สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และจิตอาสา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และจิตอาสา. ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ป่าพุทธยาน บ้านกำเนิดเพชร

 

Share to ...