โครงการเยาวชน คนทำดี ปีที่ 6

 

โครงการเยาวชนคนทำดี โดยมูลนิธิเอสซีจี ชวนนักศึกษาระดับป.ตรี และ ปวส.  นำความรู้ในตำราออกมาสร้างสรรค์สังคม

มูลนิธิเอสซีจีเชิญชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมกลุ่มกัน 5 คนขึ้นไป ร่วมกันเสนอโครงการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม โดยนำวิชาความรู้ที่น้องๆ เรียน มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น น้องๆ สามารถเสนอโครงการมายังมูลนิธิฯ ในนามกลุ่มนิสิตนักศึกษา ชมรมกิจกรรม องค์กรนิสิตนักศึกษา คณะหรือสาขาวิชา โดยมีอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการลงนามของสถาบันอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา เป็นผู้รับรอง และควบคุมการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับงบประมาณสนับสนุนสูงสุดโครงการละ 100,000 บาท เพื่อดำเนินการ

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 15 มิถุนายน 2561 สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ‘เยาวชนคนทำดี’ สามารถสแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.scgfoundation.org และ Facebook Page “เยาวชนคนทำดี” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 2586 5218, 0 2586 5506

โครงการ ‘เยาวชนคนทำดี’ ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2556 เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา
ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือนักศึกษาอาชีวะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทั่วประเทศ นำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยมีเงื่อนไขหลักว่าโครงการที่เสนอนั้น
จะต้องเป็นโครงการที่น้องๆ นำความรู้ ความสามารถที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนมาทำประโยชน์เพื่อสังคม

 

เงื่อนไขการเสนอโครงการเยาวชนคนทำดี

 

Share to ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *