สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์จิตอาสา ณ โรงเรียนท่ามะนาว ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์จิตอาสา

ณ โรงเรียนท่ามะนาว ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562

Share to ...