ด่วน!!! ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา (ทุนรัฐบาลจีน)

???ประชาสัมพันธ์???

รับสมัครทุนการศึกษา(ทุนรัฐบาลจีน)
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน
ประจำปีการศึกษา 2562/2563

รายละเอียดดังรูปภาพแนบ

Share to ...