คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ศูนย์ฯ ขอนแก่น) จัดโครงการพัฒนาศิษย์เก่า หัวข้อ “พัฒนาอาชีพสร้างรายได้เสริม การเป็นผู้ประกอบการทำขนมลูกทำขนมลูกชุบ จากธัญพืชจากธัญพืชเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้เสริม”

ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมยางนา CL107 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่นคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศิษย์เก่า หัวข้อ “พัฒนาอาชีพสร้างรายได้เสริม การเป็นผู้ประกอบการทำขนมลูกทำขนมลูกชุบ จากธัญพืชจากธัญพืชเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้เสริม” เพื่อสร้างความรู้และพัฒนาอาชีพสร้างรายได้เสริมให้แก่ศิษย์เก่า และนำไปต่อยอดอาชีพต่อไป

  

Translate »