นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Startup Market “ไอเดียดี มีรวย” ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2562

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Startup Market
“ไอเดียดี มีรวย”

ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2562
ณ ลานอเนกประสงค์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเลย

ขอบคุณภาพจาก อาจารย์เยาว์ธิดา รัตนพลแสน นะคะ

Share to ...