สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดอบรม “ฝึกทักษะการแสดงการเป็นผู้ประกาศและพิธีกร” ฉบับเข้มข้นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดอบรม
“ฝึกทักษะการแสดงการเป็นผู้ประกาศและพิธีกร”
ฉบับเข้มข้นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

โดย คุณสุวภัทร พันธ์ปภพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดง

วันที่ 30-31 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ

# เรียนสนุก สร้างสรรค์ มีสไตล์ เลือก”นิเทศศาสตร์”
#มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรา
#ครอบครัวนิเทศศาสตร์

??นิเทศศาสตร์เลยก๋อ???

ขอบคุณภาพจาก อาจารย์อัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกุล นะคะ

Share to ...