โครงการท่องเที่ยวอาสากับการพัฒนาชุมชน ณ อำเภอปากชม จังหวัดเลย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

โครงการท่องเที่ยวอาสากับการพัฒนาชุมชน ณ อำเภอปากชม จังหวัดเลย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ภารกิจเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัย ขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือคะ

Translate »