รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

#สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
#คณะวิทยาการจัดการ

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ
สามารถสมัครเรียนได้ที่งานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ครับ ตั้งแต่บัดนี้ถึง เดือนมิถุนายนนี้

หรือสอบถามตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครับ

Share to ...